Vindinge Vandværk

DRIFTSFORHOLD - NORMAL DRIFT
________________________________

VANDINGSFORBUD:
Bemærk at der i Roskilde Kommune (Vandforsyningsplan 2018-25) gælder følgende: 
a) Græsplæner må ikke vandes.
b) Der må til øvrig vanding ikke anvendes automatiske havevandere.
c) Der må ikke vandes i tidsrummet mellem kl. 9 og 18.

_________________________________

Vandværket er ved at udskifte de mekaniske vandmålere med elektroniske. 
Læs mere her >>> 

_________________________________
 

 

  NYT fra Vindinge Vandværk

Ny nødforbindelse til Vindinge
Læs mere - klik her >>>


Ny boring til oppumpning af drikkevand
Læs mere her >>>
________________________________________
PFAS er betegnelsen for en gruppe syntetiske kemikalier og inkluderer bl.a. kemikalier kendt som PFOS, PFOA m.fl. Ifølge analyserapport fra den 22.10.2021 er ingen af disse kemikalier fundet i vores to boringer.
Se rapporten her >>>


Juni 2021 - Vandforbrug sommerdage >>>


Blødgøring af drikkevand
Vindinge Vandværk har ingen aktuelle planer om at etablere blødgøringsanlæg.
Vandets hårdhedsgrad er ca. 17-18° dH

Postadresse


Vindinge Vandværk A.m.b.a.
Lønbjergvænget 4 - Vindinge
4000 Roskilde

cvr-nr: 32694748

 

Har du problemer med vandforsyningen kan du altid kontakte vandværket
på Tlf. 4081 3871 

 


Vindinge Vandværk blev grundlagt 1897.
Læs mere om vandværkets historie her >>>


 I dag forsynes ca. 1100 forbrugere og indenfor en kortere årrække forventes dette at stige til ca. 1200.
Der indvindes årligt ca. 120.000 M3 fra to boringer.

Antal besøgende
Besøgende: 54311