Vindinge Vandværk - aktuelt

DRIFTSINFORMATION
7.10.2020:
Der er ingen registrerede driftsforstyrrelser.
_________________________________

VANDINGSFORBUD:
Bemærk at der i Roskilde Kommune (Vandforsyningsplan 2018-25) gælder følgende: 
a) Græsplæner må ikke vandes.
b) Der må til øvrig vanding ikke anvendes automatiske havevandere.
c) Der må ikke vandes i tidsrummet mellem kl. 9 og 18.

_________________________________

Vandværket er ved at udskifte de mekaniske vandmålere med elektroniske. 
Læs mere her >>> 

_________________________________

Har du problemer med vandforsyningen kan du altid kontakte vandværket
på Tlf. 4636 8706.

 

  Om Vindinge Vandværk

Vindinge Vandværk blev grundlagt 1897.
Læs mere om vandværkets historie her >>>

 I dag forsynes ca. 1050 forbrugere og indenfor en kortere årrække forventes dette at stige til ca. 1200.
Der indvindes årligt ca. 100.000 M3 fra to boringer.

Blødgøring af drikkevand
Vindinge Vandværk har ingen aktuelle planer om at etablere blødgøringsanlæg.
Vandets hårdhedsgrad er ca. 17-18° dH

Postadresse


Vindinge Vandværk a.m.b.a.
Lønbjergvænget 4 - Vindinge
4000 Roskilde

cvr-nr: 32694748

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 29591