Vindinge Vandværk

DRIFTSFORHOLD
18.8.2023
Der er ingen registrerede driftsforstyrelser
_______________________________

VANDINGSFORBUD:
Bemærk at der i Roskilde Kommune (Vandforsyningsplan 2018-25) gælder følgende: 
a) Græsplæner må ikke vandes.
b) Der må til øvrig vanding ikke anvendes automatiske havevandere.
c) Der må ikke vandes i tidsrummet mellem kl. 9 og 18.

_________________________________

Vandværket er ved at udskifte de mekaniske vandmålere med elektroniske. 
Læs mere her >>> 

_________________________________
13.1.2023, Pumpestation/Trykforøger
Her ankommer pumpe og pumpehus til vores nye nødforbindelse fra Fors A/S.
I løbet af de næste 3-4 uger etableres de elektriske installationer. 

 

  NYT fra Vindinge Vandværk

Ny nødforbindelse til Vindinge
Pressemeddelelse:
Fors A/S og Vindinge Vandværk etablerer ny nødforbindelse

6.12.2022 12:48:32 CET | Fors A/S

lndbyggerne i Vindinge behøver ikke frygte, at de en dag står uden rent drikkevand i hanerne. Nyetableret nødforbindelse fra Fors A/s skal fremover sikre, at indbyggerne i Vindinge også i nødstilfælde har en sikker og stabil vandforsyning.
Se hele pressemeddelelsen - klik her >>>

Læs mere - klik her >>>


Ny boring til oppumpning af drikkevand
Læs mere her >>>


Borerig ved 3. boring i Hjortlund.  Boringen er ca. 65 meter dyb.
________________________________________

Postadresse


Vindinge Vandværk A.m.b.a.
Lønbjergvænget 4 - Vindinge
4000 Roskilde

cvr-nr: 32694748

 

Har du problemer med vandforsyningen kan du altid kontakte vandværket
på Tlf. 4081 3871 

Vindinge Vandværk blev grundlagt 1897.
Læs mere om vandværkets historie her >>>


 I dag forsynes ca. 1100 forbrugere og indenfor en kortere årrække forventes dette at stige til ca. 1200.
Der indvindes årligt ca. 120.000 M3 fra tre boringer.

______________________________________

PFAS er betegnelsen for en gruppe syntetiske kemikalier og inkluderer bl.a. kemikalier kendt som PFOS, PFOA m.fl. Ifølge analyserapport fra den 22.10.2021 er ingen af disse kemikalier fundet i vores to boringer.
Se rapporten her >>>


Juni 2021 - Vandforbrug sommerdage >>>


Blødgøring af drikkevand
Vindinge Vandværk har ingen aktuelle planer om at etablere blødgøringsanlæg.
Vandets hårdhedsgrad er ca. 17-18° dH 

Antal besøgende
Besøgende: 68170