Deklaration fra 1910
Vandværket blev som nævnt andet sted etableret i 1897, men efter at der havde været nogle tvister om betaling, blev der på den ordinære generalforsamling den 8.1.1910 vedtaget at tinglyse en deklaration om, at de i deklarationen nævnte ejendomme altid er forpligtet til at "yde det årlige bidrag til bemeldte vandværks drift, .. ". Den 23.12.1910 blev deklarationen tinglyst.

Fra Landsarkivet har vi fremskaffet en kopi af den pågældende deklaration og den kan ses ved at klikke på nedenstående link:

Se den originale servitut/deklaration fra 1910 - >>>Klik her>>>

Se renskrift af den originale servitut/deklaration fra 1910 - >>>Klik her>>>