Generalforsamling 2. september 2020 kl. 19

 Vi har reserveret Sognegården i Vindinge. Det er dog med det forbehold, at Kirkeministeriet inden giver tilladelse til, at lokalet må anvendes til ikke kirkelige formål.

Bestyrelsen vil følge udviklingen og indkalde til generalforsamling, som vil blive annonceret i Roskilde Avis og på vandværkets hjemmeside.
Bestyrelsens beretning og årsrapport er klar til at blive fremlagt for generalforsamlingen. Vi har derfor valgt at lægge den på hjemmesiden, men det er naturligvis en beretning og årsrapport, som endnu ikke er godkendt.

p.b.v.
Jens Sørensen

Dagsorden iht. vedtægterne.
Hent dagsorden ...........................................  - Klik her >>>
Bestyrelsens beretning .................................  - Klik her >>>
Hent årsrapport 2019 & budget 2020 .............  - Klik her >>>