Generalforsamling 25.3.2020 er aflyst

Corona

For at undgå smittespredning af corona-virus har bestyrelsen valgt at aflyse den allerede indkaldte generalforsamling den 25. marts.

Bestyrelsen vil følge udviklingen og indkalde til generalforsamling på et senere tidspunkt, som vil blive annonceret i Roskilde Avis og på vandværkets hjemmeside.
Bestyrelsens beretning og årsrapport er klar til at blive fremlagt for generalforsamlingen. Vi har derfor valgt at lægge den på hjemmesiden, men det er naturligvis en beretning og årsrapport, som endnu ikke er godkendt.

p.b.v.
Jens Sørensen

Dagsorden iht. vedtægterne.
Hent dagsorden ...........................................  - Klik her >>> - Dato oplyses senere
Bestyrelsens beretning .................................  - Klik her >>>
Hent årsrapport 2019 & budget 2020 .............  - Klik her >>>