Generalforsamling 2. september 2020 kl. 19:00

Afholdes i Sognegården, Tingvej 12, Vindinge.

Indkaldelse til generalforsamling annonceres i Roskilde Avis.

Årsrapport og budget - se nedenstående.
p.b.v.

Dagsorden iht. vedtægterne.
Hent dagsorden ...........................................  - Klik her >>>
Hent årsrapport 2019 & budget 2020 .............  - Klik her >>>