Vandmålere

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og tjekke vandmåleren.
Vær opmærksom på, at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.
Det er grundejernes ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Elektroniske vandmålere
 Vindinge Vandværk er nu i gang med at udskifte alle nuværende mekaniske vandmålere, således at byen om ca. 3 år overalt vil have elektroniske vandmålere, som kan fjernaflæses.
Forbrugere, som har fået skiftet til den nye målertype vil derfor blive fjernaflæst ved årsskiftet og derfor ikke modtage kort om årsaflæsning

Når alle vandmålere er skiftet, er det planen at koble dem op til et lokalt netværk med mulighed for fjernaflæsning. Det vil bl.a. give mulighed for løbende at give forbrugerne meddelelse om vandmålere, som ikke på noget tidspunkt i døgnet viser ”intet forbrug”, eller forstået på en anden måde ”der er tegn på lækage”. (Kan skyldes et rindende toilet, rørskade og lignende). Det vil således være en ny service til forbrugerne, at vandværket vil kunne give denne oplysning.

I en overgangsperiode, fra nu og frem til netværket er i drift, vil vandmålerne blive fjernaflæst nogle gange i løbet af året ved at vi kører forbi boligerne og opfanger signal fra vandmålerne. Her vil der også blive opfanget information om mulig lækage, og denne information vil naturligvis blive givet til forbrugeren.

Uanset målertype, så kan det anbefales, at forbrugerne selv tjekker, om vandmåleren kan stå stille (intet forbrug), når alle vandhaner er lukket.

3.2.2022