Regulativ

 

Normalregulativ for private vandforsyninger i Roskilde Kommune.

Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24/09/2009, af Roskilde Kommunalbestyrelse efter forhandling med private vandforsyninger i Roskilde Kommune.

Regulativet kan læses i sin helhed. Klik her.