Referater

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 26.3.2024
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 20.3.2023
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den  16.3.2022
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 16.6.2021
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den   2.9.2020
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 20.3.2019

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 22.3.2018
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 22.3.2017
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 30.3.2016
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 18.3.2015
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 19.3.2014
Ref. fra ordinær ekstraordinær generalforsamling  28.5.2013
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 21.3.2013
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 21.3.2012
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den   7.4.2011